دکتر محمد رضا مقبلی ، استاد


رابطه ساختار خواص پليمرها
مهندسي واكنش هاي پليمريزاسيون
ساخت انواع نانوكامپوزيت‌هاي پليمري و فوم‌هاي نانوكامپوزيتي

ایمیل:mr_moghbeli [AT] iust.ac.ir 
تلفن دفتر: ۷۳۲۲۸۷۵۶(۹۸۲۱+)
دورنگار: ۷۷۲۴۰۴۹۵ (۹۸۲۱+)
کدپستی: ۱۳۱۱۴-۱۶۸۴۶
تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران
آزمایشگاه مجازی
آزمایشگاه پژوهشی
Scopus
Scholar
LinkedIn

سوابق تحصیلی

دکتری: دکتری مهندسی پلیمر، رشته تحصیلی علوم و مهندسی پلیمر ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، ایران، ۱۳۸۲
کارشناسی ارشد: کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، گرایش مهندسی پلیمر، دانشگاه تربیت مدرس، ایران، ۱۳۷۵
کارشناسی: کارشناسی مهندسی شیمی، رشته تحصیلی پتروشیمی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، ایران، ۱۳۷۱

زمینه‌های پژوهشی مورد علاقه

مهندسی واکنش های پلیمریزاسیون
ساخت انواع نانوکامپوزیت های پلیمری و فوم های نانوکامپوزیتی
رابطه ساختار خواص پلیمرها
ازدیاد برداشت نفت از مخازن نفتی با استفاده از پلیمر ها
مدلسازی و شبیه سازی سامانه های پلیمری
   

تجربیات

فعالیت‌های آکادمیک و اجرایی

  • عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران، از ۱۳۸۳ تا کنون
  • رئیس دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران (دو دوره ۲ ساله: از بهمن ۹۲ تا کنون)
  • مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه (آبان ۸۹ – تیر ۹۲)
  • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی شیمی ( بهمن ۸۸ – دی ۸۹)
  • مدیر گروه پتروشیمی دانشکده مهندسی شیمی (اردیبهشت ۸۶- بهمن ۸۸)
  •  مدیر خدمات آزمایشگاه های دانشکده مهندسی شیمی
  •  مدیر کتابخانه دانشکده مهندسی شیمی

همکاری‌های بین المللی

  • Macroporous-Functionalized Polydicyclopentadiene/Cellulose Nanocrystal (PolyDCPC/CNC)
  • PolyHIPE Nanocomposites: Tuning of Structure, Mechanical Properties, and Their Pollutant Removal Efficiency Tubitak-Msrt Joint project (Iran- Turkey)
  • PI: MR Moghbeli (Iran), E.H. Mert (Turkey) 2020-now

دروس ارائه شده

مقطع درس طرح درس
کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی ، دانشگاه علم و صنعت ایران.
ترمودینامیک ۱، دانشکده مهندسی شیمی ، دانشگاه علم و صنعت ایران.
ترمودینامیک ۲، دانشکده مهندسی شیمی ، دانشگاه علم و صنعت ایران.
انتقال حرارت ۱، دانشکده مهندسی شیمی ، دانشگاه علم و صنعت ایران.
فرآیند های پلیمری، دانشکده مهندسی شیمی ، دانشگاه علم و صنعت ایران.
مهندسی فرآیند های پلیمری، دانشکده مهندسی شیمی ، دانشگاه علم و صنعت ایران.
خواص مکانیکی پلیمر ها، دانشکده مهندسی شیمی ، دانشگاه علم و صنعت ایران.
شیمی فیزیک پلیمر ها، دانشکده مهندسی شیمی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
شیمی فیزیک پلیمر ها، دانشکده مهندسی شیمی ، گروه شیمی کاربردی دانشگاه تهران (۱۳۹۲)

انتشارات

لطفا به صفحه گوگل اسکولار مراجعه نمایید.
keyboard_arrow_up